Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри библиографии


Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 38 / Текуща страница: 1


Фамилия
Име
Заглавие
Том
Година
Град
Държава
Свързани
Velkov
Velizar
Hagiographic Data on the History of Thrace in the IV c. (Passio SS Maximi, Theodoti et Asclepiodotae)
Roman Cities in Bulgaria. Collected Studies
1980AmsterdamNetherlands IGBulg_1519 (1 file/s)
Woodhead
A.G.

Supplementum Epigraphicum Graecum
151958AmsterdamNetherland IGBulg_0473 Tlmn2_0002 (2 file/s)
Slavova
Mirena
Mystery clubs in Bulgarian lands in Antiquity - Greek epigraphical evidence
Opuscula Atheniensia
272002AthensGreece IGBulg_1517 (1 file/s)
Tacheva-Hitova
Margarita
Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia (5th Century BC – 4th Century AD)
Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain
951983LeidenGermany IGBulg_0918 (1 file/s)
Robert
Robert
Jeanne
Louis
Bulletin Épigraphique
Revue des Études Grecques
1938ParisFrance Tlmn2_0002 (1 file/s)
Dumont
Dumont
Albert
Albert
Mélanges d'archéologie et d'épigraphie
1892ParisFrance IGBulg_1069 (1 file/s)
Gerov
Boris
La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno
Athenaeum
43/3-41965PaviaItaly IGBulg_5409 (1 file/s)
Добруский
Вацлав
За римский път и за някои римски старини в провинция Тракия.
Третий годишен отчет на Областната реална гимназия в Пловдив за учебната 1883/84 година.
1884ПловдивБългария IGBulg_1449 (1 file/s)
Геров
Борис
Един нов документ за готските нашествия при Галиен и за историята на Пловдив
Годишник на музеите в Пловдив
41965ПловдивБългария IGBulg_5409 (1 file/s)
Ботушарова
Лилия
Оброчни релефи на Аполон от Тракия
Годишник на Народния археологически музей Пловдив
31959ПловдивБългария IGBulg_1460 (1 file/s)
Шаранков
Николай
Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол
Годишник на Археологически музей Пловдив
IX/22004ПловдивБългария IGBulg_5397 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
III.21964СофияБългария IGBulg_1732 IGBulg_1537 IGBulg_1776 IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_0880 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 (9 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
V1997СофияБългария IGBulg_5702 IGBulg_5397 IGBulg_5409 IGBulg_5407_new IGBulg_5778 IGBulg_5170 IGBulg_5180 IGBulg_1144_1170 IGBulg_5163 IGBulg_1510 IGBulg_0509 IGBulg_1517 IGBulg_0491 IGBulg_5164 IGBulg_1401bis (15 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
I1970СофияБългария IGBulg_0013 IGBulg_0473 (2 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
II1958СофияБългария IGBulg_0727 IGBulg_0509 IGBulg_0491 (3 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
IV1966СофияБългария IGBulg_1928 IGBulg_1927 (2 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
III.11961СофияБългария IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_1022 IGBulg_0953 IGBulg_1449 IGBulg_1515 IGBulg_0904 IGBulg_1519 IGBulg_1460 IGBulg_1144_1170 IGBulg_1454 IGBulg_1474 IGBulg_0920 IGBulg_1375 IGBulg_1510 IGBulg_1421 IGBulg_0902 IGBulg_1455 IGBulg_1174 IGBulg_0917 IGBulg_0918 IGBulg_0992 IGBulg_1007 IGBulg_1401bis (24 file/s)
Шаранков
Николай
Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238)
Известия на Археологическия институт
392006СофияБългария Tlmn3_0002 Tlmn3_0005 Tlmn3_0003 Tlmn3_0004 (4 file/s)
Велков
Велизар
Надписи от Кабиле
Кабиле
21991СофияБългария IGBulg_1776 (1 file/s)
Николов
Богдан
Антични паметници от Врачанско
Известия на Археологическия институт
301967СофияБългария IGBulg_5170 IGBulg_5163 IGBulg_0491 IGBulg_5164 (4 file/s)