Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри библиографии


Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 38 / Текуща страница: 1


Фамилия
Име
Заглавие
Том
Година
Град
Държава
Свързани
Velkov
Velizar
Hagiographic Data on the History of Thrace in the IV c. (Passio SS Maximi, Theodoti et Asclepiodotae)
Roman Cities in Bulgaria. Collected Studies
1980AmsterdamNetherlands IGBulg_1519 (1 file/s)
Велков
Иван
Антични паметници из България
Годишник на Народния музей за 1922-1925 г.
1926СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Добруский
Вацлав
За римский път и за някои римски старини в провинция Тракия.
Третий годишен отчет на Областната реална гимназия в Пловдив за учебната 1883/84 година.
1884ПловдивБългария IGBulg_1449 (1 file/s)
Robert
Robert
Jeanne
Louis
Bulletin Épigraphique
Revue des Études Grecques
1938ParisFrance Tlmn2_0002 (1 file/s)
Кацаров
Гаврил
Антични паметници от България
Годишник на Народната библиотека в Пловдив
1923СофияБългария IGBulg_1022 (1 file/s)
Dumont
Dumont
Albert
Albert
Mélanges d'archéologie et d'épigraphie
1892ParisFrance IGBulg_1069 (1 file/s)
Бешевлиев
Веселин
Епиграфски приноси
1952СофияБългария IGBulg_0473 Tlmn2_0002 (2 file/s)
Шаранков
Николай
Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове във Филипопол и провинция Тракия
Societas Classica
2006СофияБългария IGBulg_1174 (1 file/s)
Дремсизова-Нелчинова
Цветана
Находки от крепостта край Мездра
Studia in memoriam G. Mihailov (Thracia antiqua)
101999СофияБългария Tlmn2_0001 (1 file/s)
Димитров
Димитър П.
Към историята на Августа-Траяна
Известия на Българското историческо дружество
11-121931СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Woodhead
A.G.

Supplementum Epigraphicum Graecum
151958AmsterdamNetherland IGBulg_0473 Tlmn2_0002 (2 file/s)
Bormann
Eugen
Inschriften aus Philippopel.
Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn
191896WienAustria IGBulg_0920 (1 file/s)
Велков
Велизар
Надписи от Кабиле
Кабиле
21991СофияБългария IGBulg_1776 (1 file/s)
Slavova
Mirena
Mystery clubs in Bulgarian lands in Antiquity - Greek epigraphical evidence
Opuscula Atheniensia
272002AthensGreece IGBulg_1517 (1 file/s)
Ботушарова
Лилия
Оброчни релефи на Аполон от Тракия
Годишник на Народния археологически музей Пловдив
31959ПловдивБългария IGBulg_1460 (1 file/s)
Николов
Богдан
Антични паметници от Врачанско
Известия на Археологическия институт
301967СофияБългария IGBulg_5170 IGBulg_5163 IGBulg_0491 IGBulg_5164 (4 file/s)
Шаранков
Николай
Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238)
Известия на Археологическия институт
392006СофияБългария Tlmn3_0002 Tlmn3_0005 Tlmn3_0003 Tlmn3_0004 (4 file/s)
Михаилов
Георги
Гръцките епиграми от българските земи
Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет
391943СофияБългария IGBulg_1022 IGBulg_0920 (2 file/s)
Геров
Борис
Един нов документ за готските нашествия при Галиен и за историята на Пловдив
Годишник на музеите в Пловдив
41965ПловдивБългария IGBulg_5409 (1 file/s)
Gerov
Boris
La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno
Athenaeum
43/3-41965PaviaItaly IGBulg_5409 (1 file/s)