Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри библиографии


Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 38 / Текуща страница: 1


Фамилия
Име
Заглавие
Том
Година
Град
Държава
Свързани
Добруский
Вацлав
За римский път и за някои римски старини в провинция Тракия.
Третий годишен отчет на Областната реална гимназия в Пловдив за учебната 1883/84 година.
1884ПловдивБългария IGBulg_1449 (1 file/s)
Добруски
Вацлав
Няколко древни надписи намерени в България
Периодическо списание
5/23-241888СофияБългария IGBulg_0880 (1 file/s)
Dumont
Dumont
Albert
Albert
Mélanges d'archéologie et d'épigraphie
1892ParisFrance IGBulg_1069 (1 file/s)
Bormann
Eugen
Inschriften aus Philippopel.
Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn
191896WienAustria IGBulg_0920 (1 file/s)
Добруски
Вацлав
Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
XIII1896СофияБългария IGBulg_1474 (1 file/s)
Добруски
Вацлав
Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
XVIII1901СофияБългария IGBulg_0918 (1 file/s)
Kalinka
Ernst
Antike Denkmäler in Bulgarien
Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung
IV1906WienAustria IGBulg_1069 IGBulg_1510 (2 file/s)
Кацаров
Гаврил
Антични паметници от България
Годишник на Народната библиотека в Пловдив
1923СофияБългария IGBulg_1022 (1 file/s)
Велков
Иван
Антични паметници из България
Годишник на Народния музей за 1922-1925 г.
1926СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Димитров
Димитър П.
Към историята на Августа-Траяна
Известия на Българското историческо дружество
11-121931СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Robert
Robert
Jeanne
Louis
Bulletin Épigraphique
Revue des Études Grecques
1938ParisFrance Tlmn2_0002 (1 file/s)
Михаилов
Георги
Гръцките епиграми от българските земи
Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет
391943СофияБългария IGBulg_1022 IGBulg_0920 (2 file/s)
Бешевлиев
Веселин
Епиграфски приноси
1952СофияБългария IGBulg_0473 Tlmn2_0002 (2 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
II1958СофияБългария IGBulg_0727 IGBulg_0509 IGBulg_0491 (3 file/s)
Woodhead
A.G.

Supplementum Epigraphicum Graecum
151958AmsterdamNetherland IGBulg_0473 Tlmn2_0002 (2 file/s)
Ботушарова
Лилия
Оброчни релефи на Аполон от Тракия
Годишник на Народния археологически музей Пловдив
31959ПловдивБългария IGBulg_1460 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
III.11961СофияБългария IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_1022 IGBulg_0953 IGBulg_1449 IGBulg_1515 IGBulg_0904 IGBulg_1519 IGBulg_1460 IGBulg_1144_1170 IGBulg_1454 IGBulg_1474 IGBulg_0920 IGBulg_1375 IGBulg_1510 IGBulg_1421 IGBulg_0902 IGBulg_1455 IGBulg_1174 IGBulg_0917 IGBulg_0918 IGBulg_0992 IGBulg_1007 IGBulg_1401bis (24 file/s)
Иванов
Теофил
Новооткрит старохристиянски некропол при с. Горна Бешовица, Врачанско
Археология
IV/21962СофияБългария IGBulg_5180 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
III.21964СофияБългария IGBulg_1732 IGBulg_1537 IGBulg_1776 IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_0880 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 (9 file/s)
Gerov
Boris
La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno
Athenaeum
43/3-41965PaviaItaly IGBulg_5409 (1 file/s)