Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри библиографии


Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 38 / Текуща страница: 1


Фамилия
Име
Заглавие
Том
Година
Град
Държава
Свързани
Шаранков
Николай
Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238)
Известия на Археологическия институт
392006СофияБългария Tlmn3_0002 Tlmn3_0005 Tlmn3_0003 Tlmn3_0004 (4 file/s)
Добруски
Вацлав
Няколко древни надписи намерени в България
Периодическо списание
5/23-241888СофияБългария IGBulg_0880 (1 file/s)
Велков
Велизар
Надписи от Кабиле
Кабиле
21991СофияБългария IGBulg_1776 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
III.21964СофияБългария IGBulg_1732 IGBulg_1537 IGBulg_1776 IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_0880 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 (9 file/s)
Николов
Богдан
Антични паметници от Врачанско
Известия на Археологическия институт
301967СофияБългария IGBulg_5170 IGBulg_5163 IGBulg_0491 IGBulg_5164 (4 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
V1997СофияБългария IGBulg_5702 IGBulg_5397 IGBulg_5409 IGBulg_5407_new IGBulg_5778 IGBulg_5170 IGBulg_5180 IGBulg_1144_1170 IGBulg_5163 IGBulg_1510 IGBulg_0509 IGBulg_1517 IGBulg_0491 IGBulg_5164 IGBulg_1401bis (15 file/s)
Дремсизова-Нелчинова
Цветана
Находки от крепостта край Мездра
Studia in memoriam G. Mihailov (Thracia antiqua)
101999СофияБългария Tlmn2_0001 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
I1970СофияБългария IGBulg_0013 IGBulg_0473 (2 file/s)
Велков
Иван
Антични паметници из България
Годишник на Народния музей за 1922-1925 г.
1926СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Добруски
Вацлав
Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
XIII1896СофияБългария IGBulg_1474 (1 file/s)
Добруский
Вацлав
За римский път и за някои римски старини в провинция Тракия.
Третий годишен отчет на Областната реална гимназия в Пловдив за учебната 1883/84 година.
1884ПловдивБългария IGBulg_1449 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
II1958СофияБългария IGBulg_0727 IGBulg_0509 IGBulg_0491 (3 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
IV1966СофияБългария IGBulg_1928 IGBulg_1927 (2 file/s)
Димитров
Димитър П.
Към историята на Августа-Траяна
Известия на Българското историческо дружество
11-121931СофияБългария IGBulg_0727 (1 file/s)
Кацаров
Гаврил
Антични паметници от България
Годишник на Народната библиотека в Пловдив
1923СофияБългария IGBulg_1022 (1 file/s)
Михаилов
Георги
Гръцките епиграми от българските земи
Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет
391943СофияБългария IGBulg_1022 IGBulg_0920 (2 file/s)
Бешевлиев
Веселин
Епиграфски приноси
1952СофияБългария IGBulg_0473 Tlmn2_0002 (2 file/s)
Добруски
Вацлав
Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
XVIII1901СофияБългария IGBulg_0918 (1 file/s)
Геров
Борис
Един нов документ за готските нашествия при Галиен и за историята на Пловдив
Годишник на музеите в Пловдив
41965ПловдивБългария IGBulg_5409 (1 file/s)
Mihailov
Georgius
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae
III.11961СофияБългария IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_1022 IGBulg_0953 IGBulg_1449 IGBulg_1515 IGBulg_0904 IGBulg_1519 IGBulg_1460 IGBulg_1144_1170 IGBulg_1454 IGBulg_1474 IGBulg_0920 IGBulg_1375 IGBulg_1510 IGBulg_1421 IGBulg_0902 IGBulg_1455 IGBulg_1174 IGBulg_0917 IGBulg_0918 IGBulg_0992 IGBulg_1007 IGBulg_1401bis (24 file/s)