Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри Думи

Списък Думи

Резултати на страница : 20 / Страници: 21 / Намерени резултати : 409 / Текуща страница: 2


Дума
форми
Свързани документи
φυλήφυλῆς
φυλῇ
IGBulg_5397 IGBulg_0902 Tlmn3_0001 (3 file/s)
φυλαρχέωφυλαρχή σαντα
φυλαρχήσαντι
IGBulg_5397 IGBulg_1474 (2 file/s)
ΦρύγιοςΦρύγιος
IGBulg_0920 (1 file/s)
φίσκοςφίσκῳ
IGBulg_0992 (1 file/s)
φιλίαφιλίᾳ
IGBulg_0013 (1 file/s)
φιλαγάθωςφιλαγάθως
IGBulg_0013 (1 file/s)
φαίνομαιφαίνηται
IGBulg_0013 (1 file/s)
ὕψιστοςὑ ψίστου
IGBulg_0013 (1 file/s)
ὑπόὑπὸ
IGBulg_0013 IGBulg_1455 (2 file/s)
ὑπερπαίωὑπερπαι όντων
ὑπερπαιόντων
ὑπερ πεόντων
Tlmn3_0002 IGBulg_1515 Tlmn3_0003 IGBulg_1510 IGBulg_1565 (5 file/s)
ὑπέρὑπὲρ
ὑ πὲρ
IGBulg_1537 IGBulg_0013 IGBulg_0904 IGBulg_1519 IGBulg_1517 Tlmn3_0004 IGBulg_0902 (7 file/s)
ὑπατικόςὑπατικὸν
IGBulg_5407_new (1 file/s)
ὑπατεύωὑπατεύοντος
ὑπα τεύοντος
ὑπατεύ οντος
Tlmn3_0002 IGBulg_1515 Tlmn3_0003 IGBulg_1510 Tlmn3_0004 (5 file/s)
ὑπάρχωὑπαρχόντων
IGBulg_5180 (1 file/s)
υἱόςυἱὸν
υἱ ὸν
υἱὸς
Tlmn3_0002 IGBulg_0013 IGBulg_1515 IGBulg_1517 (4 file/s)
ὕδωρὕδασι
SIBulg_207 (1 file/s)
ὑγείαὑγείας
Tlmn3_0004 (1 file/s)
τέχνητέχνη
IGBulg_0917 (1 file/s)
τέλοςτέλος
IGBulg_1022 (1 file/s)
τύχητύχηι
τύχῃ
τύχηι
τύχη[ι]
Tlmn3_0002 IGBulg_1537 IGBulg_1069 Tlmn3_0005 IGBulg_1384 IGBulg_0727 IGBulg_5397 IGBulg_1556 IGBulg_5409 IGBulg_1928 IGBulg_1557 IGBulg_5407_new IGBulg_1449 IGBulg_5778 IGBulg_1515 IGBulg_0904 Tlmn4_0001 IGBulg_1927 Tlmn3_0003 IGBulg_1519 IGBulg_0473 IGBulg_1474 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1510 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 Tlmn3_0004 IGBulg_0902 IGBulg_1174 IGBulg_1401bis (32 file/s)