Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Списък Длъжностни лица

Резултати на страница : 20 / Страници: 3 / Намерени резултати : 57 / Текуща страница: 1


Име (Гр)
Име (Бг)
Професия
Период
Свързани
Ἀσέλλιος ΑἰμιλιανόςАзелий Емилиануправител на провинция
176 - 193 IGBulg_0727 (1 file/s)
Αὐρήλιος Δημήτριος ἌπφουАврелий Деметрий, син на Апфпръв архонт
IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_1558 (3 file/s)
Βειθυς ΚοτυοςБитис, син на Котисжрец
IGBulg_0918 (1 file/s)
Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης ἈπολλοδώρουАврелий Аполонид, син на Аполодорпръв архонт
IGBulg_1515 AE1248 AE1247 (3 file/s)
ΖῆθοςЗетделоводител
IGBulg_1537 (1 file/s)
Μαιστας ΜηδισταМестас, син на Медистасжрец
IGBulg_1732 (1 file/s)
Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ ἈσκληπιάδουМарк Аврелий Евстохий Целер, син на Асклепиадпръв архонт
тракарх
235 - 250 IGBulg_1449 (1 file/s)
Αἰμίλιος ΒειθυςЕмилий Битисфиларх
IGBulg_1474 (1 file/s)
Γάιος ΟυηράνιοςГай Веранийфиларх
IGBulg_5397 (1 file/s)
Μουκιανός ΔοληουςМуциан, син на Долесбулевт
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΣτράτωνАврелий Стратонсебастофант
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος Μουκιανός ΔιονυσίουАврелий Муциан, син на Дионисийбенефициарий
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ἩρώδηςАврелий Херодсебастофант
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΜουκιανόςАврелий Муцианнартекофор
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΚέλερАврелий Целерархибукол
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ἈριστένετοςАврелий Аристенетархимист
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΕὔκαρποςАврелий Евкарпархигалар
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΜουκιανόςАврелий Муцианкурет
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΚάνδιδοςАврелий Кандидкурет
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης ἈσκληπιάδουАврелий Асклепиад, син на Асклепиадепистемарх
IGBulg_1517 (1 file/s)