Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри
Списък Длъжностни лица

Резултати на страница : 20 / Страници: 4 / Намерени резултати : 70 / Текуща страница: 2


Име (Гр)
Име (Бг)
Професия
Период
Свързани
Αὐρηλία ΜαξιμῖναАврелия Максиминацистофора
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρηλία ΝητιαζηАврелия Нетиазавакханка
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρηλία ἩραῒςАврелия Хераидавакханка
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρηλία ἩραῒςАврелия Хераидавакханка
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρηλία ΧιόνηАврелия Хионаликнафора
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρηλία ΧιόνηАврелия Хионавакханка
IGBulg_1517 (1 file/s)
Ἀσέλλιος ΑἰμιλιανόςАзелий Емилиануправител на провинция
176 - 193 IGBulg_0727 (1 file/s)
Ἀκορνίων ΔιονυσίουАкорнион, син на Дионисийпръв архонт
жрец
-060 - -040 IGBulg_0013 (1 file/s)
Ἄλφειος ΠοσειδώνιοςАлфий Посидонийюридически представител
IGBulg_0902 (1 file/s)
Βειθυς ΚοτυοςБитис, син на Котисжрец
IGBulg_0918 (1 file/s)
Γάιος Ἀντώνιος ὙβρίδαςГай Антоний Хибрида IGBulg_0013 (1 file/s)
Γάιος ΟυηράνιοςГай Веранийфиларх
IGBulg_5397 (1 file/s)
Γάιος ΜάρκουГай, син на Маркжрец
IGBulg_0902 (1 file/s)
Γναῖος ΠομπήϊοςГней Помпей IGBulg_0013 (1 file/s)
Δημέας ἈσκληπᾶДемей, син на Асклепасагораном
Tlmn4_0002 (1 file/s)
Διζα Βρινκαζενεος, ὁ καί ἙρμοδώροςДиза Бриказенски, също Хермодорпредседател на колегия от десет (или повече) души
IGBulg_0917 (1 file/s)
Διονύσιος ΔιονυσίουДионисий, син на Дионисийполитарх
050 - 125 Tlmn4_0003 (1 file/s)
ΕὐτυχιανόςЕвтихианглавен отговорник за впрегатните животни
III c. AD IGBulg_1519 (1 file/s)
Αἰμίλιος ΒειθυςЕмилий Битисфиларх
IGBulg_1474 (1 file/s)
ΖῆθοςЗетделоводител
IGBulg_1537 (1 file/s)