404 Няма такава страница

Антични гръцки надписи от територията на България


Целта на проекта "Теламон" е дигитална библиотека на античните гръцки надписи от територията на България. Те са над 4000, създадени в периода VI в. пр.Хр. - VI в. сл.Хр. и публикувани в корпусите "Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae" (Г. Михаилов, 1956-1997) и “Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien” (В. Бешевлиев,1964). Тези издания се ревизират и към тях се добавят открити по-късно надписи, пръснати в различни и понякога труднодостъпни публикации. За първи път те се събират в двуезичен електронен корпус, снабдени с превод. Ревизията, обнародването на новите надписи и коментарите, са дело на Николай Шаранков.

Надписите са кодирани в EpiDoc XML. Всеки от .xml-файловете може да бъде свалян свободно и използван в различни по-нататъшни изследвания под свободния лиценз на Creative Commons. 

Освен неограничения достъп до цялата епиграфска документация, електронната база данни дава възможност за постоянно допълване и актуализиране на информацията, създаване на препратки между паметниците и търсене по разнообразни критерии. Платформата ТЕЛАМОН подпомага изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през Античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло.

Филтри

Date

От 75 до 350 година

Последно добавени Надписи

Номер : IGBulg_5409
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν διασημότατον Μαρκιανόν, προτήκτορα τοῦ ἀνεικήτου δεσπότου ἡμῶν...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_5407_new
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον ἡγεμονεύσαντα τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_5397
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῇ τύχῃ. Ἔδοξε τῷ κοινῷ φυλῆς Ἀρτεμεισιάδος τιμῆσαι Γάιον Οὐηράνιον προεδρίᾳ καὶ εἰκόνι...
Жанр на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза
Номер : IGBulg_5180
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Горна Бешовица
Надпис : Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Жанр на надписа: надгробен надпис - в проза
Номер : IGBulg_5170
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Място на намиране: Лютиброд
Надпис : Ἐγὸ (!) Εὐστάθιος ἐπλήροσα (!) τὰ ἔργα.
Жанр на надписа: строителен надпис