Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места Xml id, GVoden

Xml id: GVoden
Име (Ен): Gorni Voden
Име (Бг): Горни Воден
Координати: 42, 24.83333
Въведен: authority
форми: