Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

ФилтриСписък Потвърдени лица

Резултати на страница : 20 / Страници: 1 / Намерени резултати : 8 / Текуща страница: 1

Име (Гр)
форми
Име (Бг)
occupation
Период
Свързани
Ἀλέξανδρος ΔιλαηουςАлександър, син на Дилаеслекар
IGBulg_1776 (1 file/s)
Αὐρήλιος ἈσκληπιάδηςАврелий Асклепиадюридически представител
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος Διζας ΛουκίουАврелий Диза, син на Луцийжрец
IGBulg_1927 (1 file/s)
Αὐρήλιος Μουκιανός ΔορζαАврелий Муциан, син на Дорзасжрец
IGBulg_1517 (1 file/s)
Αὐρήλιος Οὐαλεριανὸς ΔαεζερεοςАврелий Валериан, син на Даезерисвойник
IGBulg_5180 (1 file/s)
Αὐρήλιος ΠοσειδώνιοςАврелий Посидонийветеран
IGBulg_1007 (1 file/s)
Ἑρέννιος ἩρακλιανόςХерений Хераклиангерусиаст
IGBulg_0992 (1 file/s)
Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ ἈσκληπιάδουМарк Аврелий Евстохий Целер, син на Асклепиадпръв архонт
тракарх
235 - 250 IGBulg_1537 (1 file/s)