Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

AIAX - TELAMON


Система за представяне на епиграфски документи в TEI XML формат

базирана на php и SQL бази данни.

Разработка на Катедра „Класическа филология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и bee-studio.eu.

Test it

Portable version with web server
AiaxTelamonPortable.zip (200 MB)
usbwebserver_v8.6.5 PHP 8, SQL
For Windows OS
Ready to use! No instalation needed. Can work offline!Server instalation

Self-instalation on your own server
PHP code and SQL database imprt
AiaxTelamonMaster.zip (200 MB)
PHP 8, SQLПод лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Свали Telamon-AIAX-master.zip (67 MB), при нужда виж инсталация и упътване

Системата AIAX представя, съхранява и обработва .xml-файлове , оформени според препоръчителните стандарти на EpiDoc TEI XML (https://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/ ).

Функционалностите ѝ, свързани с визализация, индексиране и филтрирано търсене в .xml-файлове, са аналогични на front-end сървиса на EpiDoc EFES (https://github.com/EpiDoc/EFES ), вдъхновил създаването на AIAX, но техническата имплементация е различна и се осъществява под с помощта на SQL база данни, съхраняваща елементите, атрибутите и стойностите на XML кода на отделните файлове и обработваща ги с помощта на PHP.

Сред основните функционалности на AIAX, аналогични на EFES, са:

 • визуализация на кодирания в EpiDoc XML текст на епиграфския паметник в два варианта: издателски и дипломатически текст;
 • визуализация на издателския текст чрез визуална трансформация на елементите, атрибутите и стойностите от XML кода в епиграфски издателски сигли според стандартите на т.нар. система Leiden+, например: → [ ];
 • визуализацията на кодираните метаданни за паметника (физически характеристики, местонамиране и др.), както и на критически апарат, коментар и библиография с възможност за многоезично представяне;
 • показване на наличните снимки на паметника, съхранявани в папка в базата данни във формат .jpg;
 • съставяне на различни индекси (думи, места, засвидетелствани лица, имена и др.) въз основа на авторитетни файлове в TEI XML, съхранявани в папка в базата данни, и референциите към тях в кода на отделните паметници.

AIAX e базов фреймуърк с включени модули за управлението на потребители и съдържание на сайта, позволява лесно интегриране на допълнителни модули според нуждата на проекта.

TELAMON е конкретната ,реализация с включен модул за индексиране, търсене и представяне на епиграфските .xml-файлове. Системата е написана специално за нуждите на Катедра Класическа филология при представянето на документите за разчетени старогръцки надписи в България. Тя оперира с файловия EpiDoc XML темплейт, създаден специално за нуждите на колекция „Теламон“ на античните надписи на гръцки от територията на България, съобразно който са кодирани отделните паметници в колекцията. Системата може да бъде приспособена за работа и със стандартния EpiDoc темплейт (https://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Examples/ ), както и с всички други потенциални такива, базирани на EpiDoc схемата.

Настоящата система разширява функционалностите на EFES с:

Админ панел

 • Защитен достъп
 • Управление на потребители
 • Управление на нива на достъп (Система и потребители, сайт, xml документи )
 • Управление на съдържанието на сайта
 • Модули за управление на файлове, отделно за сайта и епиграфските документи и изображения.
 • Предлага се и опция за редактиране на качените изображения, опция за редактиране на място на качените епиграфски документи с избор на няколко редактора.
 • Индексиране на епиграфските документи и съобщения за грешки
 • Преоразмеряване на изображенията към епиграфските документи

Фронт енд

 • Разширено представяне на основните записи - разчетени паметници, в листа с паметници.
 • Разширено представяне на отделните паметници.
 • Възможност за представяне на карта за места, свързани с документа. В момента се визуализира само картата на местонамирането на надписите.
 • Поле за редактиране на епиграфските xml документи директно от страницата са представянето и преглед на резултата от редакцията( само за администратори на XML частта).
 • Блоково представяне на надписа от паметника с линкове към споменатите елементи.
 • Представяне на отделните елементи от ауторити списъците с връзка към свързаните документи и карта за места на произход, намиране и споменати места.
 • Подобрено търсене в текстове, заглавия и години
 • Подобрено показване на резултатите от търсенето с подчертаване на търсената част.
 • Съдържание отделно от епиграфските документи, което се настройва от админ панела.

! За разлика от ЕФЕС, TELAMON не е универсална платформа. Модифицирането е сравнително лесно но изисква познания по о php и SQL бази данни, за да се направят промени в индексирането, търсенето и представянето на резултатите.

XML модулът е проектиран и написан специално за проекта, няма да работи коректно с документи с друга структура и логика.

За съдействие при инсалиране, модифициране или изцяло нов проект може да се свържете с нас на sis@bee-studio.eu

Инсталация

Необходимо е php 7.3 или по висока и SQL 10 MariaDB.

Make sure you have GD2 not only installed but also activated in your php.ini -> extension=gd.

 1. Създайте нова база данни и импортирайте telamon.sql
 2. Настройте app/core/Config.php sample settings are for XSAMMP: folder \htdocs\telamon_OPEN and ‘telamon_OPEN” database without password
 3. Настройте .htacsses файла в главната директория

Админ панел http://your domain/admin

user: admin

password: adminpass

demo: https://telamon.space

Настройки

Languages

Admin->Site->Languages

За да добавите език

 1. Направете запис в Admin->Site->Languages
 2. Admin->Site->Files копирайте папката en и преименувайте с кода на новия език
 3. Променете файловете с преводи от новата папка.

За да деактивирате език

Admin->Site->Languages->Edit->Disable или преименувайте папката с преводи с произволно име различно от езиковите кодове в Admin->Site->Languages

Pages

Admin->Site->Pages

page_url_name e име за извикване от менюто и създаване на адрес http://yor_domein/ pages/view/page_url_name

page_url_name: index e начална страница за съответния език

Втялото на страницата може да поставяте променливи и константи като ги оградите с {{}}.
{{_URL_LANG_}} http://yor _domain/current_lang_code
{{_URL_ROOT_}} http://yor _domain/
{{gallery::dir}}

Menu

Admin->Site->Menu

Задава линковете в главното меню според използваните езици.

url: pages/view/for_us - показва страницата с page_url_name= for_us

Останалите варианти на url са показани в примерната база данни

ЕpiStone

Admin->ЕpiRock->XML files заредете и редактирайте изходните материали.

Admin->ЕpiRock->Indexs Индексирайте новите материали за дастанат видими в сайта.

Изпразва съществуващите таблици от XML часта, Зарежда ауторитите, зарежда паметниците, оразмерява картинките

Как работи?

При индексиране

 1. Изчистват се епиграфските таблици
 2. Прави се преоразмерено копие на изображенията от папката XMLs\images в XMLs\images/tmb
 3. От файловете в XMLs\xml\authority се извлича и записва информацията в съответните спомагателни таблици за свързани елементи.
 4. От файловете в XMLs\xml\epidoc се извлича информацията за всеки отделен паметник.
 5. Записват се нужните за търсене елементи, име на файл. чист текст, дата и тн.
 6. Записва се и връзката между документа и записите в спомагателните таблици - споменати, лица, места, и др.

Индексирането служи за работата на търсачката, представянето на конкретен надпис става директно от съответния му xml документ. Ако направите промяна на съдържанието на паметник може да го извършите на място и да видите резултатите от промяната на място без да индексираме на ново. 

Xml файловете в папка XMLs/ са достъпни и през админ панела, може да се запознаете с тяхното съдържание за да придобиете по-голяма ясното за работата на системата.

Представяне в сайта

Работата и възможностите и може да видите на https://telamon.epistone.net Представянето на съкратения изглед на паметник, списъците с елементи, представянето на елемент и филтриране при търсене се основава на събрана при индексирането информация и връзки между елементите. Това позволява бърза работа без да се отварят xml файлове, единствено представянето на конкретен надпис става директно от съответния му xml документ.