Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места Xml id, Hissar

Xml id: Hissar
Име (Ен): Hisarya
Име (Бг): Хисаря
Координати: 42.503218, 24.7077165
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216792
Въведен: authority
форми: