Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места Xml id, Orizare

Xml id: Orizare
Име (Ен): Orizare
Име (Бг): Оризаре
Координати: 42.15, 24.65
Въведен: authority
форми: