Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места Xml id, StZ

Xml id: StZ
Име (Ен): Stara Zagora
Име (Бг): Стара Загора
Координати: 42.43278, 25.64194
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216731
Въведен: authority
Виж още: AugTr
форми: