Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Doles
Име (Гр): Δολης̣
Име (Ен): Doles
Име (Бг): Долес
Тип име: Thracian
Въведен: authority
Свързани имена: Μουκιανὸς Δοληους

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения