Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Mucianus
Име (Гр): Μουκιανός
Име (Ен): Mucianus
Име (Бг): Мукиан
Тип име: Thracian
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Μουκιανὸς Δορζα
Μουκιανὸς Δοληους
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διονυσίου
Αὐρήλιος Μουκιανός
Αὐρήλιος Δορζας Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Μουκιανός Τηρου
Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διοδώρου

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения