Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена Xml id, Tranquillina

Xml id: Tranquillina
Име (Гр): Τρανκυλλίνα
Име (Ен): Tranquillina
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Φούρια Σαβινιανή Τρανκυλλείνα

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Място на намиране: Оризаре
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Категория на надписа: милиарна колона