Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Centhiarus
Име (Гр): Κενθιαρος
Име (Ен): Centhiarus
Име (Бг): Кентиар
Тип име: Thracian
Въведен: authority
форми: Κενθιαρος
Свързани имена: Αὐρήλιος Κενθιαρος Πίσωνος
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения