Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, θεοὶ βασιλικοί

Xml ид: basilikoi
Име (Гр): θεοὶ βασιλικοί
Име (Ен): imperatorial gods
Име (Бг): императорски богове
Вид: Greek
Въведен: authority