Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἄρτεμις

Xml ид: Artemis
Име (Гр): Ἄρτεμις
Име (Ен): Artemis
Име (Бг): Артемида
Вид: Greek
Въведен: authority