Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἁλιθέρσης

Xml ид: Halitherses
Име (Гр): Ἁλιθέρσης
Име (Ен): Halitherses
Име (Бг): Халитерс
Вид: Other
Въведен: authority