Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κάλχας

Xml ид: Calchas
Име (Гр): Κάλχας
Име (Ен): Calchas
Име (Бг): Калхант
Вид: Other
Въведен: authority