Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, μήτηρ

Дума: μήτηρ
Форма: μήτηρ
Език: grc
Въведен: epidoc xml