Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ὑ πὲρ

Дума: ὑπέρ
Форма: ὑ πὲρ
Език: grc
Въведен: epidoc xml