Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, θεῖαν

Дума: θεῖος
Форма: θεῖαν
Език: grc
Въведен: epidoc xml