Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος Ἰούλιος Οὐῆρος Μάξιμος

Xml ид: Thraxson
Име (Гр): Γάιος Ἰούλιος Οὐῆρος Μάξιμος
Име (Ен): Gaius Iulius Verus Maximus
Име (Бг): Гай Юлий Вер Максим
От: 236
До: 238
Период: 236-238
Въведен: authority