Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Κέλσος

Xml ид: AT051
Име (Гр): Αὐρήλιος Κέλσος
Име (Ен): Aurelius Celsus
Име (Бг): Аврелий Целз
Въведен: authority