Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς

Xml ид: AT061
Име (Гр): Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς
Име (Ен): Aurelius Claudianus
Име (Бг): Аврелий Клавдиан
Въведен: authority