Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανός

Xml ид: Gordianus
Име (Гр): Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανός
Име (Ен): Marcus Antonius Gordianus III
Име (Бг): Марк Антоний Гордиан III
От: 238
До: 244
Период: 238-244
Въведен: authority