Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ποσειδώνιος

Xml ид: AT006
Име (Гр): Αὐρήλιος Ποσειδώνιος
Име (Ен): Aurelius Poseidonius
Име (Бг): Аврелий Посидоний
Въведен: authority