Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φούρια Σαβείνια Τρανκυλλείνα

Xml ид: Tranquillina
Име (Гр): Φούρια Σαβείνια Τρανκυλλείνα
Име (Ен): Furia Sabinia Tranquillina
Име (Бг): Фурия Сабиния Тарквилина
От: 241
До: 244
Период: 241-244
Въведен: authority