Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ

Xml ид: Gordianus
Име (Гр): Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ
Въведен: epidoc xml