Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

Xml ид: Thraxson
Име (Гр): Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον
Въведен: epidoc xml