Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μάρκου Μάρκου Αὐρηλίου Σευή ρου Ἀλεξάνδρου

Xml ид: Caracalla
Име (Гр): Μάρκου Μάρκου Αὐρηλίου Σευή ρου Ἀλεξάνδρου
Въведен: epidoc xml