Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ποπλίου Ἀντίου Τήρου

Xml ид: Teres
Име (Гр): Ποπλίου Ἀντίου Τήρου
Въведен: epidoc xml