Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀσελλίου Αἰμιλιανοῦ

Xml ид: Asellius
Име (Гр): Ἀσελλίου Αἰμιλιανοῦ
Въведен: epidoc xml