Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀντωνεῖνον

Xml ид: Caracalla
Име (Гр): Ἀντωνεῖνον
Въведен: epidoc xml