Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ

Xml ид: Gordianus
Име (Гр): Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ
Въведен: epidoc xml