Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τίτος Κλώδιος Σατορνείνος

Xml ид: Saturninus
Име (Гр): Τίτος Κλώδιος Σατορνείνος
Име (Ен): Titus Clodius Saturninus Fidus
Име (Бг): Тит Клодий Сатурнин
От: 235
До: 238
Период: 235 - 238
Въведен: authority