Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κοΐντος Σικίνιος Κλᾶρος

Xml ид: Sicinius
Име (Гр): Κοΐντος Σικίνιος Κλᾶρος
Име (Ен): Quintus Sicinius Clarus
Име (Бг): Квинт Сициний Клар
От: 202
До: 205
Период: 202 - 205
Въведен: authority