Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μαρκιανός

Xml ид: Marcianus
Име (Гр): Μαρκιανός
Име (Ен): Marcianus
Име (Бг): Марциан
От: 267
До: 268
Период: 267 - 268
Въведен: authority