Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μένανδρος Ἁρπάλου

Xml ид: MenanderHarpalou
Име (Гр): Μένανδρος Ἁρπάλου
Име (Ен): Menander son of Harpalos
Име (Бг): Менандър, син на Харпал
От: 50
До: 125
Период: 050 - 125
Въведен: authority