Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Μουκιανός

Xml ид: AT041
Име (Гр): Αὐρήλιος Μουκιανός
Име (Ен): Aurelius Mucianus
Име (Бг): Аврелий Муциан
Въведен: authority