Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκος Αὐρήλιος Σευῆρος Ἀντωνῖνος

Xml ид: Caracalla
Име (Гр): Μᾶρκος Αὐρήλιος Σευῆρος Ἀντωνῖνος
Име (Ен): Marcus Aurelius Severus Antoninus (Caracalla)
Име (Бг): Марк Аврелий Север (Каракала)
От: 198
До: 217
Период: 198-217
Въведен: authority