Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πειερίων Διονυσίου

Xml ид: PierionDionysiou
Име (Гр): Πειερίων Διονυσίου
Име (Ен): Pierion son of Dionysius
Име (Бг): Пиерион, син на Дионисий
От: 50
До: 125
Период: 050 - 125
Въведен: authority