Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ζώϊλος Ζωΐλου ὁ καὶ Λούκιος

Xml ид: ZoilusZoilou
Име (Гр): Ζώϊλος Ζωΐλου ὁ καὶ Λούκιος
Име (Ен): Zoilus son of Zoilus, also called Lucius
Име (Бг): Зоил, син на Зоил, наричан и Луций
От: 50
До: 125
Период: 050 - 125
Въведен: authority