Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φιλίσκος Μάρκου

Xml ид: AT135
Име (Гр): Φιλίσκος Μάρκου
Име (Ен): Philiscus son of Mark
Име (Бг): Филиск, син на Марк
Въведен: authority