Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος Μάρκου

Xml ид: AT139
Име (Гр): Γάιος Μάρκου
Име (Ен): Gaius son of Mark
Име (Бг): Гай, син на Марк
Въведен: authority