Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ἡρώδης

Xml ид: AT040
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἡρώδης
Име (Ен): Aurelius Herod
Име (Бг): Аврелий Херод
Въведен: authority