Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Κάνδιδος

Xml ид: AT046
Име (Гр): Αὐρήλιος Κάνδιδος
Име (Ен): Aurelius Candidus
Име (Бг): Аврелий Кандид
Въведен: authority