Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλία Χιόνη

Xml ид: AT059
Име (Гр): Αὐρηλία Χιόνη
Име (Ен): Aurelia Chione
Име (Бг): Аврелия Хиона
Въведен: authority